Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MAŁPKA S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926) w celach rekrutacyjnych. Administratorem danych osobowych jest Małpka S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wioślarskiej 8.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych.

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Administratora.

Administrator informuje, że udzielnie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.


captcha